CO
tlenek węgla
1.39 [mg/m3]
Odczyt:
06:00 19-02-2018

PM10
pył zawieszony PM10
85.97 [µg/m3]
Odczyt:
05:00 19-02-2018

C6H6
benzen
8.34 [µg/m3]
Odczyt:
06:00 19-02-2018

NO2
dwutlenek azotu
54.84 [µg/m3]
Odczyt:
06:00 19-02-2018

O3
ozon
7.84 [µg/m3]
Odczyt:
06:00 19-02-2018

SO2
dwutlenek siarki
14.79 [µg/m3]
Odczyt:
06:00 19-02-2018