Jakość Powietrza w Legnicy:

Dobra
Jakość powietrza jest zadowalająca, zanieczyszczenie powietrza powoduje brak lub niskie ryzyko zagrożenia dla zdrowia. Można przebywać na wolnym powietrzu i wykonywać dowolną aktywność, bez ograniczeń.

Stacja pomiarowa: Legnica, al. Rzeczypospolitej 10/12
Odczyt: 10:20 19-12-2018